Organisatieontwikkeling


Lef
, Inspiratie & Doen. Dit zijn volgens Collegia de kernbegrippen voor ontwikkeling binnen en van uw organisatie. In onze ontwikkeltrajecten helpen wij u deze begrippen te doorgronden en reiken wij handvatten aan voor een pragmatische toepassing in de dagelijkse praktijk.

Management, team & individu

Collegia kijkt altijd vanuit drie perspectieven naar uw organisatie: het management, het team en het individu. Hoeveel nadruk er op ieder niveau ligt, is afhankelijk van uw behoefte. Zo wordt er bij Team & Ontwikkeling vooral gekeken naar de ambities binnen uw team, terwijl Management & Onwikkeling zich meer richt op visie en beleid. Uiteraard stemmen wij elk traject af op de specifieke behoefte binnen uw organisatie.

Lees meer over onze diensten voor organisaties:Heeft uw behoefte aan een training op maat? Neemt u dan vrijblijvend contact met ons op.

Lef Inspiratie Doen